Schieveste Activity

Buurttuin, Speeltuin, Praktijktuin

Over ons

Het bedrijfsleven en onderwijs zijn met de gemeente Schiedam bezig met de realisatie van Zuid-Holland Infra Park op Schieveste Activity.

Daarnaast zorgen we ook voor voorzieningen zoals een buurtwerkplaats De Buren en een buurttuin voor Schiedam-Oost.


Schieveste Activity moet een new businessmodel worden. Met als doel te zorgen dat zo veel mogelijk mensen op duurzame wijze hun leven kunnen inrichten. Dat is hard nodig, want er dreigt een generatie ouderen en jongeren aan de zijlijn te blijven staan. We gaan de uitdaging aan om duurzaam te ondernemen. Samen werken aan waardecreatie. We laten ons daarbij inspireren door de Nieuwe Business Modellen van Prof. Dr. Jan Jonker.


De ambitie was om in augustus Schieveste Activity te openen, jammer genoeg gaan we dat niet halen en hebben we onze planning bijgesteld. Op 14 januari 2016 zal eerst het schoolgebouw in gebruik worden genomen.

Planning:

  • week 28 vergunning
  • week 34 einde bezwaartermijn
  • week 45 start bouw wordt week 48 door te laat heien
  • week 50 oplevering wordt week 1
  • week 50 inrichten wordt week 1
  • week 51 verhuizen wordt week 2
  • week 2 2016 deel Schieveste Activity open. ZIP schoolgebouw.